jueves, 7 de junio de 2012

definició del sistema muscular


El sistema muscular és el conjunt dels més de 600 músculs del cos, la funció principals dels quals és generar moviment, tant voluntari com involuntari. Alguns dels músculs poden generar tots dos tipus de moviment, per això se solen categoritzar com a mixtes sui
El sistema muscular permet que l'esquelet es mogui, mantingui la seva estabilitat i la forma del cos. Als vertebrats, es controla a través del sistema nerviós, tot i que alguns músculs com ara elcardíac poden funcionar de forma autònoma. Aproximadament el 40% en pes del cos es composa de músculs.